Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 470
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Ashgrove, Qld
 • Contact: Mobile: 0404 867 696


   

   

   

   

  Tiệm bakery ở Ashgrove cần tuyển nữ nhn vin bn hng.

  Khu vực: Ashgrove, Qld

   
   
   
   
  Tiệm bakery ở Ashgrove cần tuyển nữ nhn vin bn hng.

  Thời gian từ 1pm-7pm, 2-3 buổi/ tuần.

  Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tin: c kinh nghiệm, khng c sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  02-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13245