Phone: Mobile: 0426 991 990

Hnh ảnh m tả
Dư 1 phng single vng Dulwich Hill cho thu.

Gi $150/ tuần bao điện, nước, internet.

Nh cạnh cc trạm xe buses 426,428 v tram ln city rất tiện lợi, 418,425 chạy qua sydnham stt, 444,445 xuống canterburry hoặc campsie. Cch train stt khoảng 13p đi bộ. Nh gần shop tri cy, shop thịt v IGA 5 pht đi bộ.

Yu cầu ở sạch sẽ v gọn gng.