Phone: Mobile: 0450 266 708

Hnh ảnh m tả
Granny Flat cho thu vng Sefton 1 phng ngủ c my lạnh, phng ăn nh bếp rộng sạch sẽ yn tĩnh.

Đi bộ 5 pht đến ga xe lửa. Bao lun điện nước v wifi.Thch hợp cho độc thn hoặc cặp (Vợ chồng)