Phone: Mobile: 0406 604 521

Nh ở Sunshine North c 2 phng cho thu: 1 phng double (gi thỏa thuận, ưu tin nam), v 1 phng single (sẽ available trong 3 tuần nữa, $100/ tuần).

Từ nh chỉ mất 4 pht tới xe bus 903 đi Sunshine station hoặc c thể đi bộ tới Albion station. Nh gần đy shop tu Tm Tm. Nh đầy đủ tiện nghi, dọn vo l c thể ở được ngay.