Phone: Mobile: 0404 357 814

Hnh ảnh m tả
Nh 4 phng vng Springvale STH. Mới renovation, rộng ri, c garage.

Gần mọi phương tiện cng cộng: trạm xe bus, nh trẻ, trường học, walk to Shopping Centre (aldi supermarket).