Phone: Mobile: 0424 218 652

Cho share phng đường Danube Beechboro.

Ga: $100 phng nhỏ. $120 phng lớn c my lạnh.

Gần bus stop thuận tiện đi lại.

Nh sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.