Success!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 2 of 2
 1. #1
  Mạnh Guest

  Shop ở Brisbane CBD cần tuyển nhn vin nam v nữ

  Phone: 0414377228
  Phone: Part Time

  Tuyển nam v nữ cho cc cng việc:
  Nam: phụ bếp, đi kho
  Nữ: cuốn gỏi, bn hng
  Thời gian linh hoạt: lm 1 ngy hoặc 1 số ngy trong tuần. Ph hợp cho cc bạn Sinh vin


 2.  
   
   

  Ad Information

   

  Ad #:
  13259
  Contact: Mạnh
  Date: 03-Nov-2017 Location:  Phụ bếp, cuốn gỏi
  Price:   Phone: 0414377228
     
 3. #2
  Michael Guest
  Quote Originally Posted by Mạnh View Post
  Tuyển nam v nữ cho cc cng việc:
  Nam: phụ bếp, đi kho
  Nữ: cuốn gỏi, bn hng
  Thời gian linh hoạt: lm 1 ngy hoặc 1 số ngy trong tuần. Ph hợp cho cc bạn Sinh vin

  Lương 12 đồng 1 h cho nam v 11 đồng 1 h cho nữ. Thử việc 1 ngy ko lương đng ko ạ. KO nhầm th đy l Ms Chi Qi ở Winter Garden.

 4.  
   
   

  Ad Information

   

  Ad #:
  13260
  Contact: Michael
  Date: 04-Nov-2017 Location:  Phụ bếp, cuốn gỏi
  Price:   Phone: 0414377228
     

Welcome to Thuong VietnamThanks for Visiting