Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 657
 • Replies: 1
 • Location: Phụ bếp, cuốn gỏi
 • Contact: 0414377228


   

   

   

   

  Shop ở Brisbane CBD cần tuyển nhn vin nam v nữ

  Phụ bếp, cuốn gỏi

   
   
   
   
  Tuyển nam v nữ cho cc cng việc:
  Nam: phụ bếp, đi kho
  Nữ: cuốn gỏi, bn hng
  Thời gian linh hoạt: lm 1 ngy hoặc 1 số ngy trong tuần. Ph hợp cho cc bạn Sinh vin
   
   
  Date Listed:

  03-Nov-2017
  Contact:
   
  Mạnh
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13259

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ bếp, cuốn gỏi

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by Mạnh View Post
  Tuyển nam v nữ cho cc cng việc:
  Nam: phụ bếp, đi kho
  Nữ: cuốn gỏi, bn hng
  Thời gian linh hoạt: lm 1 ngy hoặc 1 số ngy trong tuần. Ph hợp cho cc bạn Sinh vin

  Lương 12 đồng 1 h cho nam v 11 đồng 1 h cho nữ. Thử việc 1 ngy ko lương đng ko ạ. KO nhầm th đy l Ms Chi Qi ở Winter Garden.
   
   
  Date Listed:

  04-Nov-2017
  Contact:
   
  Michael
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13260