Vị trí / Location : Bankstown
Giá / Price : $260
Liên hệ / Phone : 0413560052

Granny Flat 2 pḥng ,cho thuê $260 cho hai người.bao điện ,nước ,gas,Internet.Gần mọi phương tiện.ưu tiên du học sinh.LL: kim 0413560052