Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  



+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1



 • Views: 324
 • Replies: 0
 • Location: Bankstown
 • Contact: 0413560052


   

   

   

   

  Granny Flat cho thuê

  Bankstown

   
   
   
   
  Granny Flat 2 pḥng ,cho thuê $260 cho hai người.bao điện ,nước ,gas,Internet.Gần mọi phương tiện.ưu tiên du học sinh.LL: kim 0413560052
   
   
  Date Listed:

  05-Nov-2017
  Contact:
   
  Kim Nguyen
  Price:
   
  $260
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13262