Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 210
 • Replies: 0
 • Location: St albans
 • Contact: 0411369969


   

   

   

   

  Cho share pḥng

  St albans

   
   
   
   
  Nhà cô ḿnh ở vùng St Albans, ở đường erica , đi 3p den st albans market va train station.
  cho share pḥng,
  Có 1 pḥng master 600/ thang
  1 pḥng double 500/ thang
  1 phong single 400/ thang
  1 bathroom, 2 toilet
  Nhà mói và dep. Dam bao coi la thich lien,
  Tháng sau mói vào o duoc, ḿnh chi cho các ban gái hoac vo chong share .
  share bill, sân truoc để đc 4 xe, san sau 2 chiec
  Bạn nào có nhu cầu th́ cứ goi hoac nt cho minh nha Thanks mấy bạn ^^
   
   
  Date Listed:

  05-Nov-2017
  Contact:
   
  Emily thai
  Price:
   
  400/ thang
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13264