Vị trí / Location: St albans
Giá / Price: 400/ thang
Liên hệ / Phone: 0411369969

Nhà cô ḿnh ở vùng St Albans, ở đường erica , đi 3p den st albans market va train station.
cho share pḥng,
Có 1 pḥng master 600/ thang
1 pḥng double 500/ thang
1 phong single 400/ thang
1 bathroom, 2 toilet
Nhà mói và dep. Dam bao coi la thich lien,
Tháng sau mói vào o duoc, ḿnh chi cho các ban gái hoac vo chong share .
share bill, sân truoc để đc 4 xe, san sau 2 chiec
Bạn nào có nhu cầu th́ cứ goi hoac nt cho minh nha Thanks mấy bạn ^^