Vị tr / Location: Khu vực: Fitzroy, Vic (Yarra Area)
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0422 433 237

Nh hng vng Fitzroy cần người chạy bn.

Yu cầu: nhanh nhẹn, tiếng anh giao tiếp ổn. Khng c kinh nghiệm sẻ được train tận tnh.

Lương: trả theo năng lực.