Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 378
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Stirling Area, WA
 • Contact: Mobile: 0467 196 011


   

   

   

   

  Cafe ở Stirling tm kitchen hand (lm sandwich, wrap & phụ bếp).

  Khu vực: Stirling Area, WA

   
   
   
   
  Cafe ở Stirling tm kitchen hand (lm sandwich, wrap & phụ bếp).

  Thời gian từ 8 hoặc 9h sng (tuỳ ngy) đến 1-2h chiều.

  Yu cầu đ c kinh nghiệm lm vị tr ny t nhất 2 năm, tiếng anh tốt & c xe, ưu tin ai ở gần khu Stirling Balcatta.
   
   
  Date Listed:

  07-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13269