Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 402
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Stirling Area, WA
 • Contact: Mobile: 0467 196 011


   

   

   

   

  Cafe ở Stirling t́m kitchen hand (làm sandwich, wrap & phụ bếp).

  Khu vực: Stirling Area, WA

   
   
   
   
  Cafe ở Stirling t́m kitchen hand (làm sandwich, wrap & phụ bếp).

  Thời gian từ 8 hoặc 9h sáng (tuỳ ngày) đến 1-2h chiều.

  Yêu cầu đă có kinh nghiệm làm vị trí này ít nhất 2 năm, tiếng anh tốt & có xe, ưu tiên ai ở gần khu Stirling Balcatta.
   
   
  Date Listed:

  07-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13269