Phone: Mobile: 0467 196 011

Cafe ở Stirling t́m kitchen hand (làm sandwich, wrap & phụ bếp).

Thời gian từ 8 hoặc 9h sáng (tuỳ ngày) đến 1-2h chiều.

Yêu cầu đă có kinh nghiệm làm vị trí này ít nhất 2 năm, tiếng anh tốt & có xe, ưu tiên ai ở gần khu Stirling Balcatta.