Phone: Mobile: 0469 748 165

Phở Hồng Tm vng Rosewater cần tm người lm

Add1: 6/140 Grand Junction Road, Rosewater. Add2: 90 Alicia, Althol park.

Lương: trả theo năng lực.

K cần kinh nghiệm, chỉ yu cầu nhanh nhẹn v nhiệt tnh với cng việc.