Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 203
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Glen Osmond, SA
 • Contact: Mobile: 0402 184 938


   

   

   

   

  Frewville bakery 1/177 glen osmond road cần tuyển nhn vin nữ.

  Khu vực: Glen Osmond, SA

   
   
   
   
  Frewville bakery 1/177 glen osmond road cần tuyển nhn vin nữ.

  Cng việc: bn hng cuốn cold roll, chuẩn bị đồ bn bnh m, từ thứ 2 đến thứ 6. Thời gian từ 9am đến 4pm.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  07-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13271