Vị tr / Location: Forest Lake
Gi / Price: $110/tuần
Lin hệ / Phone: 0479086749

Nh mới vng Forest Lake, gần trạm xe bus đi City, UQ, Inala...C 1 phng đi cho nử du học sinh/ độc thn thu: quạt trần, tủ, giường, đn bn... $120/ tuần cho 1 người, $200 cho 2 người(bao điện + nước + Internet) Chỉ ở chung với 1 người l nử chủ nh. L/L: 0479086749.