Vị tr / Location : Forest Lake
Gi / Price : Thương lượng
Lin hệ / Phone : 0479086749

Nh vng Forest Lake, mới + sạch sẻ. Nhận giử trẻ từ 2 tuổi trở ln, nh gần trường tiểu học nn c thể đưa rước đi học. Yu thch trẻ em, kỷ lưởng + săn sc chu đo. Lương thương lượng. L/L: 0479086749.