Phone: 0450627988
Phone: Full Time

Tiệm bánh ḿ South West, 133 Oxley Station Road,4075, Brisbane cần tuyển nữ bán hàng,
-biết tiếng anh,
-tháo vát nhanh nhẹn,
- Giờ giấc linh hoạt.
Chủ dễ chịu vui vẻ. Xin vui ḷng liên hệ Huyền 0450 062 988.