Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 375
 • Replies: 0
 • Location: Oxley
 • Contact: 0450627988


   

   

   

   

  T́m nữ bán hàng tiệm bánh ḿ

  Oxley

   
   
   
   
  Tiệm bánh ḿ South West, 133 Oxley Station Road,4075, Brisbane cần tuyển nữ bán hàng,
  -biết tiếng anh,
  -tháo vát nhanh nhẹn,
  - Giờ giấc linh hoạt.
  Chủ dễ chịu vui vẻ. Xin vui ḷng liên hệ Huyền 0450 062 988.
   
   
  Date Listed:

  09-Nov-2017
  Contact:
   
  Huyen Nguyen
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13279