Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 258
 • Replies: 0
 • Location: Cabramatta
 • Contact: 0413503369


   

   

   

   

  Window, door, security, slidding door, bi-fold, fly screen,..

  Cabramatta

   
   
   
   
  Để có một căn nhà thoáng mát, khang trang và trở nên đẹp hơn th́ liên hệ với chúng tôi.
  Chuyên nhận lắp đặt(install) sữa chữa( fix) các loại cửa: Windows, sliding doors, security door grill, fly screen, fly door, biford,...(cửa sổ, cửa chính, cửa bảo vệ chắn ruồi, muỗi,cửa kéo,...)( Aluminium) nhận thay kiếng(glass) và lắp đặt tủ âm, tân trang pḥng tắm
  Vui ḷng Liên hệ và free quote!
  0413503369 (Kris Khanh)
   
   
  Date Listed:

  10-Nov-2017
  Contact:
   
  Kris khanh
  Price:
   
  123
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13281