Vị tr / Location: Redcliffe
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0431947089

Cần thợ bột hoặc thợ nước biết phụ bột.
C xe đưa rước ở Inala.
Việc lm full-time / part-time.
Thứ 5 shop mở cửa tới 7:00pm