Vị tr / Location: Stafford City
Job Type: Part Time
Lin hệ / Phone: 0423935061

Shop mnh đang cần thợ nước v bột c kinh nghiệm. Shop cch city 15 pht về hướng bắc. Bạn no cần việc xin lin lạc số đt 0423935061. Xin cảm ơn😊