Vị trí / Location : Inala
Giá / Price : 120-150
Liên hệ / Phone : 0452403764

Nha doi dien shopping center Inala co phong cho share.phong master ensuite .day du tien nghi ,gan moi phuong tien ,thich hop cho nu du hoc sinh tho nail , neu biet them chi tiet vui long goi so 0452403764 thank.