Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 635
 • Replies: 0
 • Location: West End, Bris
 • Contact: 0481295993


   

   

   

   

  Nhà hành west end cần tuyển thợ xào và phụ bếp

  West End, Bris

   
   
   
   
  Nhà hàng Việt Nam ở West End cần tuyển thợ xào và phụ bế

  Cần người có kinh nghiệm

  Lương theo năng lực

  Môi trường làm việc thoải mái vui vẻ

  Liên hệ Thuỷ 0481295993
   
   
  Date Listed:

  13-Nov-2017
  Contact:
   
  Thuỷ
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13292