Phone: 0481295993
Phone: Full Time

Nhà hàng Việt Nam ở West End cần tuyển thợ xào và phụ bế

Cần người có kinh nghiệm

Lương theo năng lực

Môi trường làm việc thoải mái vui vẻ

Liên hệ Thuỷ 0481295993