Vị tr / Location: Sunnybank Plaza
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0403430039

Shop cch Inala 20 pht li xe. Cần thợ bột v thợ tay chn nước c kinh nghiệm. Đưa rước tại Inala. Vui lng lin lạc Tina qua sdt 0403430039.