Vị tr / Location: Khu vực: Carrum Downs, Vic
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0400 688 977

Shop bnh m vng carrum down cần gấp thợ bnh m c kinh nghiệp lm 6 hoặc 7 ngy/ tuần.

Shop rộng thoải mi chủ vui vẻ đi ngộ tốt. Ai c nhu cầu xin lin hệ anh Bảy