Vị tr / Location: Khu vực: Brunswick, Vic (Moreland Area)
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0402 478 843

Hnh ảnh m tả
Nhà hàng Hanoi Rose tại Brunswick c̀n tuỷn đ̀u b́p/thợ xào và phụ b́p giỏi và kinh nghịm. Full-time hoặc part-time.

Nhà hàng g̀n ga xe lửa, xe tram, có ch̉ đ̣u xe.

Mự́c lương: trn $220/ngày cho đ̀u b́p/thợ xào và trn $170/ngày cho phụ b́p.

Vui lòng gọi ś 0402478843.