Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 254
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Carnegie, Vic
 • Contact: Mobile: 0423 374 199


   

   

   

   

  Nhà hàng cần t́m nhân viên chạy bàn tại Koornang Rd, Carnegie.

  Khu vực: Carnegie, Vic

   
   
   
   
  Nhà hàng cần t́m nhân viên chạy bàn tại Koornang Rd, Carnegie.

  Yêu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghiêm túc.

  Thời gian: fulltime or partime. Lương: trả theo năng lực.

  Ưu tiên: có kinh nghiệm, không có sẽ được trainning.
   
   
  Date Listed:

  16-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13301