Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 254
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Surry Hills, NSW
 • Contact: Mobile: 0421 499 396


   

   

   

   

  Shop Coffee tại 105 Kippax Surry Hill cần tuyển nhn vin lm bn.

  Khu vực: Surry Hills, NSW

   
   
   
   
  Shop Coffee tại 105 Kippax Surry Hill cần tuyển nhn vin lm bn.

  Tiếng anh giao tiếp v khch chủ yếu l ty. Time: từ 11am - 4pm ngy thứ 7 v Chủ nhật.

  Lương: trả theo năng lực.
   
   
  Date Listed:

  16-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13304