Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 271
 • Replies: 0
 • Location: Khu vực: Surry Hills, NSW
 • Contact: Mobile: 0413 474 899


   

   

   

   

  Nhà hàng chay tại Surry Hills tuyển phụ bếp

  Khu vực: Surry Hills, NSW

   
   
   
   
  Nhà hàng chay tại Surry Hills tuyển phụ bếp

  Thời gian: full time hoặc part time.

  Yêu cầu experience và tiếng anh. Lương hậu.
   
   
  Date Listed:

  16-Nov-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13305