Vị trí / Location: Khu vực: Surry Hills, NSW
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0413 474 899

Nhà hàng chay tại Surry Hills tuyển phụ bếp

Thời gian: full time hoặc part time.

Yêu cầu experience và tiếng anh. Lương hậu.