Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 562
 • Replies: 0
 • Location: Annerley
 • Contact: 0404857377


   

   

   

   

  phng cho thu gần City tiện cho học sinh du học Gi 105 tuần

  Annerley

   
   
   
   
  phng cho thu tại Annerley, zone2
  gần shop, gần City v tiện di chuyển
  6 pht đi bộ đến trạm tu điện Dutton Park station
  5 pht đi bộ đến Buranda Shooing gần bệnh viện PA Hospital
  phng ring cho một người v c ổ kho ring,
  gi 105 đồng một tuần v khng cần trả thm bất kỳ g
  free Wifi internet...ở chung nh với du học sinh
  lin lạc Vn 0401137293 hay text.
   
   
  Date Listed:

  19-Nov-2017
  Contact:
   
  Van
  Price:
   
  105
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13310