Vị tr / Location : Annerley
Gi / Price : 105
Lin hệ / Phone : 0404857377

phng cho thu tại Annerley, zone2
gần shop, gần City v tiện di chuyển
6 pht đi bộ đến trạm tu điện Dutton Park station
5 pht đi bộ đến Buranda Shooing gần bệnh viện PA Hospital
phng ring cho một người v c ổ kho ring,
gi 105 đồng một tuần v khng cần trả thm bất kỳ g
free Wifi internet...ở chung nh với du học sinh
lin lạc Vn 0401137293 hay text.