Vị trí / Location: Maryvale st, Sunshine VIC 3020
Giá / Price: 520 thang
Liên hệ / Phone: 0431664431

Nha co 1 phong du ngay trung tam Sunshine.
5 phut di bo ra shop tau, thu vien, nha hang Viet, Woolworth, cinema, ho boi ...
7 phut di bo ra ga xe lua Sunshine
Minh tim 1 nguoi doc than cho phong nay
Lien lac 0431664431