Vị trí / Location: Vung Footscray , Vic
Liên hệ / Phone: 0413425861

Nha con phong dôi cho thue ,sach se thoang va tien nghi
Phong Ngu va nha bep day du tien nghi .Khu vuc yen tinh
Nha co loi di rieng ,cho dau xe rong .Chi can don toi o duoc ngay
Nha gan Tram 82 va Bus 406 vai ba phut di bo .Rat thuan loi cho cac ban
Bao Dien Nuoc Gas Internet .Moi chi tiet xin lien he so 0413425861.Xin cam on