Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 249
 • Replies: 0
 • Location: Đường John, Cabramatta
 • Contact: 0449530568


   

   

   

   

  Dư Phng Chia Lại

  Đường John, Cabramatta

   
   
   
   
  TOWNHOUSE*
  TRN ĐƯỜNG JOHN ST, CABRAMATTA
  DƯ PHNG CHIA LẠI

  Phng đi $ 140 / 1 tuần.
  Nh mới c đầy đủ tiện nghi sinh hoạt bao điện, nước, gas, wifi .
  Đi bộ đến chợ 5 pht, đến ga 10 pht.

  .
0450 278 428 - 0449 530 568
   
   
  Date Listed:

  24-Nov-2017
  Contact:
   
  Rose
  Price:
   
  $ 140 / 1 week
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13321