Vị trí / Location: Đường John, Cabramatta
Giá / Price: $ 140 / 1 week
Liên hệ / Phone: 0449530568

TOWNHOUSE*
TRÊN ĐƯỜNG JOHN ST, CABRAMATTA
DƯ PH̉NG CHIA LẠI

Pḥng đôi $ 140 / 1 tuần.
Nhà mới có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt bao điện, nước, gas, wifi .
Đi bộ đến chợ 5 phút, đến ga 10 phút.

.
0450 278 428 - 0449 530 568