Vị tr / Location: Holmview
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0433286802

Shop nail tại Holmview cch inala 30 pht li xe, cần thợ bột lm full time hoặc partime lương $180/ngy Thứ 5 shop mở cửa đến 7h30pm. Xin lin hệ Hương 0433286802 để biết thm chi tiết