Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 369
 • Replies: 1
 • Location: Holmview
 • Contact: 0433286802


   

   

   

   

  Cần thợ Nail

  Holmview

   
   
   
   
  Shop nail tại Holmview cch inala 30 pht li xe, cần thợ bột lm full time hoặc partime lương $180/ngy Thứ 5 shop mở cửa đến 7h30pm. Xin lin hệ Hương 0433286802 để biết thm chi tiết
   
   
  Date Listed:

  25-Nov-2017
  Contact:
   
  Huong Nguyen
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13322

   

   

   

   

   

   

   

   

  Holmview

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by Huong Nguyen View Post
  Shop nail tại Holmview cch inala 30 pht li xe, cần thợ bột lm full time hoặc partime lương $180/ngy Thứ 5 shop mở cửa đến 7h30pm. Xin lin hệ Hương 0433286802 để biết thm chi tiết
  Chị ơi e c học qua về nail,nhưng chưa học đến phần bột ạ,vậy e c thể vừa học vừa lm khng chị??
   
   
  Date Listed:

  14-Feb-2018
  Contact:
   
  0406551661
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  15213