Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 2 of 2


  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Vale} - 26/11/17

  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Cale Cần Tuyển Nhân Viên Chạy Bàn.


  Yêu Cầu Nhanh Nhẹn, Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt, Có Trách Nhiệm Với Công Việc

  Công Việc Bắt Đầu Vào Lúc 6pm. Thích Hợp Cho Các Muốn Làm Thêm Buổi Tối.

  Cô Chủ Người Nhật Rất Tốt!

  Điện thoại: 0420518927

  Lượt xem: 303
  Trả lời
Trả lời


  Natalie Nguyen} - 28/11/17

  Quote Originally Posted by Nhà Hàng Nhật Tại Canley Vale View Post
  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Cale Cần Tuyển Nhân Viên Chạy Bàn.


  Yêu Cầu Nhanh Nhẹn, Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt, Có Trách Nhiệm Với Công Việc

  Công Việc Bắt Đầu Vào Lúc 6pm. Thích Hợp Cho Các Muốn Làm Thêm Buổi Tối.

  Cô Chủ Người Nhật Rất Tốt!
  Available Thursday,Friday, Saturday and Sunday

  Điện thoại: 0420518927

  Lượt xem: 303