Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 2 of 2 • Views: 276
 • Replies: 1
 • Location: Canley Vale
 • Contact: 0420518927


   

   

   

   

  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Vale Cần Tuyển Nhân Viên Chạy Bàn

  Canley Vale

   
   
   
   
  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Cale Cần Tuyển Nhân Viên Chạy Bàn.


  Yêu Cầu Nhanh Nhẹn, Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt, Có Trách Nhiệm Với Công Việc

  Công Việc Bắt Đầu Vào Lúc 6pm. Thích Hợp Cho Các Muốn Làm Thêm Buổi Tối.

  Cô Chủ Người Nhật Rất Tốt!
   
   
  Date Listed:

  26-Nov-2017
  Contact:
   
  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Vale
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13325

   

   

   

   

   

   

   

   

  Canley Vale

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by Nhà Hàng Nhật Tại Canley Vale View Post
  Nhà Hàng Nhật Tại Canley Cale Cần Tuyển Nhân Viên Chạy Bàn.


  Yêu Cầu Nhanh Nhẹn, Giao Tiếp Tiếng Anh Tốt, Có Trách Nhiệm Với Công Việc

  Công Việc Bắt Đầu Vào Lúc 6pm. Thích Hợp Cho Các Muốn Làm Thêm Buổi Tối.

  Cô Chủ Người Nhật Rất Tốt!
  Available Thursday,Friday, Saturday and Sunday
   
   
  Date Listed:

  28-Nov-2017
  Contact:
   
  Natalie Nguyen
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13330