Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


    Natalie nguyen} - 29/11/17

    Tm cng việc part time bn hng, waitress khng đồ hỏi kinh nghiệm nhiều v em đ lm qua cc cng việc rồi. C thể học hỏi nhanh, ni tiếng Việt v tiếng anh lưu lot. E rất ho đồng v chịu kh. C thể lm thứ bảy, chủ nhận v 2 ngy bất k từ thự 5 đến thứ su sau 4 giờ. Nếu lm tối th về 9:30 l Ok ạ tại em cn la học sinh va hiện tại 17t.

    Điện thoại: 0424149589

    Lượt xem: 187