Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 158
 • Replies: 0
 • Location: Nsw
 • Contact: 0424149589


   

   

   

   

  T́m việc part time

  Nsw

   
   
   
   
  T́m công việc part time bán hàng, waitress không đồ hỏi kinh nghiệm nhiều v́ em đă làm qua các công việc rồi. Có thể học hỏi nhanh, nói tiếng Việt và tiếng anh lưu loát. E rất hoà đồng và chịu khó. Có thể làm thứ bảy, chủ nhận và 2 ngày bất ḱ từ thự 5 đến thứ sáu sau 4 giờ. Nếu làm tối th́ về 9:30 là Ok ạ tại em c̣n la học sinh va hiện tại 17t.
   
   
  Date Listed:

  29-Nov-2017
  Contact:
   
  Natalie nguyen
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13331