Vị trí / Location: Nsw
Job Type: Part Time
Liên hệ / Phone: 0424149589

T́m công việc part time bán hàng, waitress không đồ hỏi kinh nghiệm nhiều v́ em đă làm qua các công việc rồi. Có thể học hỏi nhanh, nói tiếng Việt và tiếng anh lưu loát. E rất hoà đồng và chịu khó. Có thể làm thứ bảy, chủ nhận và 2 ngày bất ḱ từ thự 5 đến thứ sáu sau 4 giờ. Nếu làm tối th́ về 9:30 là Ok ạ tại em c̣n la học sinh va hiện tại 17t.