Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 152
 • Replies: 0
 • Location: Nsw
 • Contact: 0424149589


   

   

   

   

  Tm việc part time

  Nsw

   
   
   
   
  Tm cng việc part time bn hng, waitress khng đồ hỏi kinh nghiệm nhiều v em đ lm qua cc cng việc rồi. C thể học hỏi nhanh, ni tiếng Việt v tiếng anh lưu lot. E rất ho đồng v chịu kh. C thể lm thứ bảy, chủ nhận v 2 ngy bất k từ thự 5 đến thứ su sau 4 giờ. Nếu lm tối th về 9:30 l Ok ạ tại em cn la học sinh va hiện tại 17t.
   
   
  Date Listed:

  29-Nov-2017
  Contact:
   
  Natalie nguyen
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13331