Vị tr / Location: West End Bris
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: 0481295993

Nh Hng West End cần tuyển thợ xo c kinh nghiệm lm full time

Mi trường lm việc thoải mi

Lương theo năng lực & kinh nghiệm

Lin hệ Thuỷ 0481295993