Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 289
 • Replies: 0
 • Location: Doolandella
 • Contact: 0412 865 736


   

   

   

   

  Phng cho thu

  Doolandella

   
   
   
   
  Phng cho người đi học hoặc đi lm thu, sạch sẽ, mt mẻ, c my lạnh, wifi.
  C sẵn đầy đủ đồ đạc, c thể ở liền. Chỉ dng chung bếp, phng tắm + toilet với 1 người m thi
  Khng nhận người ht thuốc
  Lin lạc: 0412 865 736
   
   
  Date Listed:

  02-Dec-2017
  Contact:
   
  TiTi
  Price:
   
  $120
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13335