Brisbane
OZYARD.COM
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng cáo!
Results 1 to 1 of 1 • Views: 152
 • Replies: 0
 • Location: st albans
 • Contact: 0411369969


   

   

   

   

  cho share pḥng

  st albans

   
   
   
   
  available 1.1.2018
  ,nhà ở đường erica , đi bộ 3p den st albans market va train station.

  Có 1 pḥng master 600/ thang
  1 pḥng double 500/ thang
  1 bathroom, 2 toilet
  sale bill
  Nhà mói sạch sẽ
  sân truoc để đc 4 xe, san sau 3 chiec .
  Bạn nào có nhu cầu th́ cứ goi hoac nt cho minh nha Thanks mấy bạn ^^
   
   
  Date Listed:

  03-Dec-2017
  Contact:
   
  emily thái
  Price:
   
  500
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13336