Vị tr / Location: Nhn vin
Job Type: Casual
Lin hệ / Phone: 0423306379

Shop Pie ở Coorparoo, QLD cần một bạn nữ giỏi giao tiếp tiếng Anh để lm việc tại shop ngy thứ 6 v thứ 7, khoảng 6 tiếng một ngy, lương kh. Ph hợp cho cc bạn nữ muốn kiếm thm một cng việc lm thm vo cuối tuần v yu thch giao tiếp khch hng. Điều kiện: tiếng Anh giao tiếp tốt, c kinh nghiệm lm việc tại cc shop bnh m, biết lm salad sandwich, salad rolls sẽ l một lợi thế. Bạn no quan tm xin vui lng lin hệ số điện thoại 0423 306 379 gặp Tuấn (Tim) hoặc email CV tới Timtranqld@yahoo.com.au.