Vị tr / Location: Khu vực: Marrickville, NSW (in Marrickville
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 95608673 từ 17- 18h

Upper market restaurant ở Marrickville tuyển nhn vin phục vụ
Lương kh + uống tr đ miễn ph
Yu cầu: - Khng cần sing năng, chỉ cần chăm chỉ
- Khng cn biết tiếng Anh, Ielts = or >6.0 l được
- Khng cần đng giờ, khng đi trễ l đươc
- Khng cần ngoại hnh cao siu, tnh tnh vui vẻ, hay cười, mặt my sng sủa l được
- C RSA, c kinh nghiệm, c khả năng chăm sc v giao tiếp tự tin với khch hng.

Nộp CV :Daitran87@gmail.com