Vị tr / Location: Khu vực: Bankstown, NSW (in Bankstown Area)
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0475 111 999

Hnh ảnh m tả
Nh hng Đng Ba ở Bankstown cần gấp nữ chạy bn.

Mi trường lm việc vui vẻ, ha đồng, v đặc biệt c xe đưa đn cho bạn ở Caley Height hoặc Cabra

Biết cht tiếng anh l ok