Vị trí / Location: Khu vực: Sutherland Area, NSW
Job Type: Full Time
Liên hệ / Phone: Mobile: 0422 887 069

Shop bánh ḿ cạnh ga Sutherland cần cô bán bánh ḿ

Làm full time thứ 2 đến thứ 6 hoặc part time có thể thương lượng với chủ.

Chỗ làm thoải, mái lương hậu.