Vị tr / Location: Khu vực: Inala, Qld
Job Type: Full Time
Lin hệ / Phone: Mobile: 0404 092 154

Tiệm ăn tại Inala cần người lm trong bếp hoặc chạy bn

Lm cho 2 ngy cuối tuần.

Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc