Brisbane
Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!


​  ​  ​  ​  + Trả lời quảng co!
Results 1 to 3 of 3 • Views: 522
 • Replies: 2
 • Location: Khu vực: Inala, Qld
 • Contact: Mobile: 0404 092 154


   

   

   

   

  Tiệm ăn tại Inala cần người lm trong bếp hoặc chạy bn

  Khu vực: Inala, Qld

   
   
   
   
  Tiệm ăn tại Inala cần người lm trong bếp hoặc chạy bn

  Lm cho 2 ngy cuối tuần.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc
   
   
  Date Listed:

  04-Dec-2017
  Contact:
   
  kim90
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13344

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Inala, Qld

   
   
   
   
  Shop ơi em gọi k được ạ
   
   
  Date Listed:

  18-Dec-2017
  Contact:
   
  Duc
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13435

   

   

   

   

   

   

   

   

  Khu vực: Inala, Qld

   
   
   
   
  Quote Originally Posted by kim90 View Post
  Tiệm ăn tại Inala cần người lm trong bếp hoặc chạy bn

  Lm cho 2 ngy cuối tuần.

  Yu cầu: chăm chỉ, nhanh nhẹn, nghim tc
  Shop ơi, c cần tiếng anh k ạ
   
   
  Date Listed:

  01-Jan-2018
  Contact:
   
  PHƯƠNG
  Price:
   
  Email:
   
  Not Available
  Ad #:
   
  13709