Brisbane
www.RaoVatUc.com / Australia
 
                      |     Welcome!    |    Log in    |    Register     |     Search

Click Here!
+ Trả lời quảng co!
Results 1 to 1 of 1


  kim90} - 04/12/17

  Hnh ảnh m tả
  Shop hair v nails ở Sunshine đang cần thợ NAILS ( ko cần biết lm tc cũng được nh)
  C thể lm full time v c thể vo lm ngay.
  Yu cầu biết lm acrylics v sns nh.
  Cng việc ổn định lu di, lương tnh theo ngy.
  Chỗ lm thoải mi, vui vẻ. Chủ shop rất dễ thương.
  Lương bổng trả theo kinh nghiệm

  Điện thoại: Mobile: 0423 2 38 199

  Lượt xem: 221